Below are some links you may find useful

Athens Zante Albania Paros Thessaloniki
Naxos Lesvos Kos Corfu